Haber Detayı
03 Ağustos 2016 - Çarşamba 13:16
 
İhale ilanı
Resmi İlan Haberi


İHALE İLANI
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan süresi :14
Yasal Kapsam : 13b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 2. Adım 213,072,00 – 1,775,686,00
Yeterlik kriterleri için yaklaşık maliyet : 1. Adım… - 3,580,400,30
İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. Adım… -71,608,006,00

Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar
KEÇİBORLU İLÇESİ MUHTELİF SOKAKLARIN KİLİT PARKE VE
BORDÜR TAŞI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ İLE DOĞAL PARKE TAŞI (BPT) DÖŞEMESİ YAPIM İŞİ
KEÇİBORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KEÇİBORLU İLÇESİ MUHTELİF SOKAKLARIN KİLİT PARKE VE BORDÜR TAŞI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ İLE DOĞAL PARKE TAŞI (BPT) DÖŞEMESİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı kamu ihale kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2016/290973
1-İdarenin
a) Adresi :Yenice Mahalle Çarşı Meydanı No:26 Keçiborlu / ISPARTA KEÇİBORLU ISPARTA KEÇİBORLU / ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası :2465414141 - 2465414224
c) Elektronik Posta Adresi : keciborlubld@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Parke-Beton Bordür işleri (8cm) 10,000,00 m2 Blokaj, parke – Beton Bordür İşleri (50X20X10CM) 2,000,00MT (BPT) kaplaması 5,000,00M2 Keçiborlu Muhtelif Sokaklara Yol Düzenlemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı Yer :KEÇİBORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
c) İşe Başlama Tarihi : sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KEÇİBORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati :17.08.2016 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, PEYZAJ MİMARI
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı KEÇİBORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KEÇİBORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer Hususlar:
İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N): 1,20
İhale, kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
V:N: 01.08.2016 / 787

Kaynak: Editör: Hakan YAMAN
 
Etiketler: İhale, ilanı,
Haber Videosu
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
En Çok Okunanlar
Alıntı Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
35
0
2
5
10
17
2
Trabzonspor
29
0
4
5
8
17
3
Yeni Malatyaspor
29
0
4
5
8
17
4
Kasımpaşa
29
0
6
2
9
17
5
Galatasaray
29
0
4
5
8
17
6
Antalyaspor
27
0
6
3
8
17
7
Beşiktaş
26
0
5
5
7
17
8
Atiker Konyaspor
25
0
4
7
6
17
9
Sivasspor
24
0
5
6
6
17
10
Göztepe
22
0
9
1
7
17
11
Bursaspor
21
0
4
9
4
17
12
MKE Ankaragücü
20
0
9
2
6
17
13
Kayserispor
19
0
8
4
5
17
14
Alanyaspor
18
0
9
3
5
17
15
Akhisarspor
17
0
8
5
4
17
16
BB Erzurumspor
16
0
7
7
3
17
17
Fenerbahçe
16
0
7
7
3
17
18
Çaykur Rizespor
12
0
7
9
1
17
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv